Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Carta de Serveis

  • Foto 1
  • Foto 3
  • Foto 2

Mitjançant aquesta Carta de Serveis, pretenem donar a conèixer als nostres usuaris el compromís que assumim amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut dels nostres treballadors, així com la nostra voluntat de millorar dia a dia.
 
Dades de l’empresa operadora
 
TMSA Transporte Regular, S.L. és la companyia encarregada de prestar el servei de transport públic mitjançant autobús de la ruta entre Maó i Ciutadella, entre altres línies. TMSA realitza aquesta activitat des de l’any 1907, en el qual va començar el seu servei.
 
Oficines:
Camí de ses Rodees, 5
POIMA, 07714 Maó
Menorca
 
Telèfon: (34) 971 360 475
Fax: ( 34) 971 354 007
 
Serveis que presta TMSA
 
Transport regular de viatgers per carretera: s’operen les següents línies, amb horaris i serveis específics en cada època de l’any.
L1 Maó - Alaior - Es Mercadal - Ferreries - Ciutadella
L2 Maó - Es Castell
L3 Maó - Sant Lluís
L14 Bus Exprés Maó - Ciutadella
L18 Maó - Instituts Bintalfa
L21 Maó - Sant Climent
L22 Maó - Es Canutells
L24 Maó - Sa Mesquida
L25 Maó - Trebalúger - Maó
L31 Maó - Cala en Porter
L32 Maó - Son Bou
L33 Cala en Porter - Alaior 
L51 Maó - Cala Galdana
L52 Ciutadella - Cala Galdana
L53 Ferreries - Cala Galdana
L54 Es Migjorn Gran - Ferreries
L71 Maó - Sant Tomàs
L72 Ciutadella - Sant Tomàs
L73 Maó - Alaior - Es Migjorn Gran
L90 Bus de Nit 
L91 Maó - S'Algar
L92 Maó - Punta Prima
L93 Maó - Binibèquer
L94 Maó - Binissafúller
 
- Transport escolar: diverses rutes des de/fins a poblacions i nuclis dels voltants de Maó, tals com Trebalúger, Es Castell, Sant Lluís, Punta Prima, S’Algar i altres urbanitzacions de la Costa Sud. 
 
La informació sobre els recorreguts i horaris de cada línia es confecciona en tres suports:
Mapa de línies de butxaca.
Mapa de línies en les marquesines.
Pàgina web de TMSA (www.tmsa.es).
 
 
Servei d’Atenció al client
 
TMSA posa a la disposició dels seus clients els següents canals de comunicació perquè puguin manifestar les seves opinions, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que desitgin realitzar.
En persona: en la nostra oficina i en horari comercial.
Per escrit (fulla de Queixes/Suggeriments) 
Per correu postal: a l’adreça de l’empresa, indicada en l’apartat de Contacte.
 
Per Telèfon
Oficina: 971 360 475 en el següent horari: de 8 a 14h, de dilluns a divendres.
Per Fax
Al nombre: 971 354 007.
 
Per Internet
Mitjançant el formulari definit a la pàgina web de l’empresa (www.tmsa.es) per recollir qualsevol comunicació que es desitgi realitzar. També estan operatius els nostres canals de Facebook i Twitter.
 
Compromís de Qualitat
Dins del conjunt d’indicadors i mètodes de mesurament de la qualitat del servei que TMSA està implantant, es detallen a continuació una sèrie de compromisos que l’empresa adquireix amb els seus usuaris i que considerem fonamentals per a la consecució dels nostres objectius estratègics:
 
Respecte a la informació en les parades: 
Tant els pals de parada com les marquesines disposen almenys de la següent informació: 
Nom de la parada. 
Nombre de les línies que passen per la parada. 
Itinerari de les línies amb horaris. 
Indicació del Telèfon d’Atenció al Client.
 
Respecte a la informació en els autobusos:
Informació a l’interior 
Tots els autobusos disposen en el seu interior almenys de la següent informació: 
Indicació de la tarifa en vigor del bitllet senzill.
Indicació de la quantitat màxima que obliga al conductor a retornar canvi. 
 
Informació en l’exterior
Tots els autobusos disposen en l’exterior almenys de la següent informació: 
Indicació del nombre de línia (frontal i posterior).
Indicació del sentit de la línia (frontal). 
Indicació, si escau, que l’autobús està fora de servei o amb destinació cotxeres (frontal).
 
Respecte a la neteja dels autobusos: 
Tots els autobusos que van a realitzar servei l’endemà són rentats exteriorment. 
A tots els autobusos que van a realitzar servei l’endemà se’ls realitza una neteja general en el seu interior. 
 
Respecte a la nostra Atenció al Client (Gestió de Reclamacions):
Totes les reclamacions i comunicacions dels nostres clients són investigades i registrades. 
Totes elles són contestades (per telèfon o a través del mateix mitjà pel qual s’han rebut) en els 20 dies següents a la seva recepció.
 
Respecte a la nostra Atenció al Client (Gestió d’Objectes Perduts): 
Tots els objectes perduts pels usuaris (en els autobusos o en les instal·lacions de l’empresa) són recollits, registrats i emmagatzemats d’acord al procediment corresponent.
En cas que l’objecte perdut contingui informació suficient de l’usuari, l’empresa contactarà amb la persona usuparia per avisar que pot passar a recollir-ho.
 
Respecte a la nostra flota d’autobusos:
La renovació de la nostra flota es realitza sempre adquirint autobusos que compleixen l’última normativa mediambiental en vigor.
 
Respecte al nostre compromís amb l’accessibilitat de les persones:
En cas de necessitat, les persones amb mobilitat reduïda, trobaran dispositius mecànics o manuals disponibles per a l’accés als autobusos. 
Actualment, més del 50% dels vehicles estan adaptats (PMR) mitjançant la dotació de dispositius diversos com una rampa d’accés per a cadires de rodes, un espai reservat en el vehicle a aquest efecte. D’altra banda, també s’han adaptat a altres tipus de discapacitats com les visuals i auditives mitjançant sistemes de megafonia interior i indicadors informatius lluminosos.