Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Llei de Serveis de la Societat de la Informació

  En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, article 10, es dóna a conèixer la següent Informació General:

  Nom social: Transports Menorca S.A.
  Domicili social: Transports Menorca S.A.
  Email: Transports Menorca S.A.
  Inscripció en el Registre Mercantil de ___: Transports Menorca SA
  CIF: Transports Menorca S.A.

  I. - Usuaris

  L?accés i / o ús del lloc web de TMSA.ES atribueix a qui el realitza la condició d?usuari, acceptant, des d?aquest mateix moment, plenament i sense reserves, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si cas, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

  II .- Ús del lloc web, els seus serveis i continguts

  L?usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l?ordre públic.

  Així mateix, queda prohibit, l?ús del web amb fins il ? lícits o lesius contra TRANSPORTES MENORCA SA o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

  Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i / o imatge, fotografies, dissenys, etc.), Es prohibeix:

  La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l?autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
  Qualsevol vulneració dels drets de TRANSPORTES MENORCA SA o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
  La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
  Qualsevol intent d?obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que s?utilitzin habitualment a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al lloc web de l?TRANSPORTS MENORCA SA

  III .- Modificació unilateral

  TRANSPORTS MENORCA S.A. podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l?estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d?accés i / o ús del lloc web.

  IV .- Hiperenllaços

  L?establiment de qualsevol "hiperenllaç" entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc Web de TRANSPORTES MENORCA SA estarà sotmès a les següents condicions:

  No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de TRANSPORTES MENORCA SA
  No s?establiran deep-links amb les pàgines web del lloc web ni dels seus serveis ni es crearà cap explorador web o border environment sobre les mateixes.
  La pàgina web en la qual s?estableixi l?hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d?establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a TRANSPORTES MENORCA SA
  Sota cap circumstància, TRANSPORTES MENORCA SA serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l? "hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

  V. - exclusió de garanties i responsabilitat

  TRANSPORTS MENORCA S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de:

  La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web i / o dels seus serveis o continguts.
  La falta d?utilitat, adequació o validesa del web i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
  L?existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
  L?ús il ? lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l?ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
  La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc Web.
  L?incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

  VI. Durada

  La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

  Sense perjudici de l?anterior, TRANSPORTES MENORCA SA es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que l?integren, en els mateixos termes que es recullen a la condició tercera.

  VII. Propietat Intel lectual

  Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s?ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d?un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a TRANSPORTS MENORCA SA indicant:

  Dades personals de l?interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer distint de l?interessat, haurà d?indicar la representació amb què actua.
  Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel lectual i la seva ubicació en el Web.
  Acreditació dels esmentats drets de propietat intel.lectual.
  Declaració expressa en què l?interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

  La marca TRANSPORTS MENORCA S.A. i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l?autorització del seu titular.
  La legitimitat dels drets de propietat intel.lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l?exclusiva responsabilitat dels mateixos.

  VIII. Legislació aplicable i jurisdicció

  Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

  TRANSPORTS MENORCA S.A. i l?usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l?usuari per a totes les qüestions que puguin suscitar o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí establert. En el cas que l?usuari tingui el seu domicili fora d?Espanya, TRANSPORTES MENORCA SA i l?Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de ___.