Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Missió, Visió, Valors

  • Foto 1
  • Foto 3
  • Foto 2

Missió

Oferir als residents a Menorca i a les persones que ens visiten una alternativa vàlida que cobreixi les seves necessitats de transport d’una forma eficient i sostenible, contribuint al desenvolupament del nostre territori.

Visió
Convertir-nos en una empresa de transport de viatgers capaç d’oferir solucions integrades i innovadores en el camp de la mobilitat, respectuosa amb el medi ambient i pionera en l’aplicació de noves tecnologies, i en l’atenció i comoditats per als nostres clients.

Valors
- Orientació al client.
- Obertura a la innovació.
- Seguretat.
- Compromís i vocació de servei públic.
- Millora contínua.
- Comportament socialment responsable: preocupació pel medi ambient, l’accessibilitat, i la presència de TMSA en la societat de la illa.