Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:


















Canvi d'horaris L03 e inici del servei a la línia L92 (fins Hotel Sur Menorca)

Data Publicació: 25/02/2022Autor: TMSA


El pròxim dijous 03 de març està previst l’inici del servei PARCIAL a la línia L92 Maó - Punta Prima, però només servei fins a la parada H. Sur Menorca.

Aquest inici del servei a la línia L92, comporta un canvi d’horaris a la línia L03 Maó - Sant Lluís també a partir del dijous 03 de març.

Podreu consultar els nous horaris a l'apartat d’horaris de les línies L03 i L92 de la nostra pàgina web.


Línies afectades en aquesta notícia


Galeria Fotogràfica de la notícia

Tornar a veure totes les Notícies