Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Seguretat

  • Foto 1
  • Foto 3
  • Foto 2

Recomanacions sobre l’ús dels equipaments dels vehicles i com actuar davant emergències.

Obertura de Seguretat de les Portes
El dispositiu d’obertura es troba a la vista prop de les portes.
Ha d’utilitzar-se amb el vehicle parat, segons les instruccions. En accionar-ho, les portes es desblocaran i s’obren immediatament. Usi’l només en cas d’urgència.

Martells d’Emergència
Els martells trenca-vidres es troben prop de les finestres senyalitzades com a "sortida de emergència". Si no els troba, pregunti al conductor. Utilitzi’ls només si és impossible sortir per les portes.

Passadís Central
Asseguri’s que cap objecte de la seva propietat pugui ocupar el passadís. Aquest espai ha d’estar sempre lliure.

Farmaciola de Primers Auxilis
Obligatori en tots els autocars, normalment es troba en la part davantera, identificat per un pictograma.

El Conductor
És un professional format especialment per a aquest treball. És el seu "especialista en seguretat".
Segueixi les seves instruccions.

Equipatges
Vostè és el responsable del seu equipatge. Dipositi el mateix en el celler. Els objectes o l’equipatge de mà han de situar-se exclusivament en els porta equipatges o xarxes previstes per a aquesta fi. Asseguri’s que no puguin caure al terra.

Cinturó de Seguretat
Si el seu seient està equipat, no oblidi cordar-se. 

Cigarrets
Respecti la prohibició de fumar i segueixi les indicacions.

Extintor
Està situat en la part davantera del vehicle, normalment prop del seient del conductor.

En Cas d’Emergència
1. Mantingui la calma. Surti de l’autocar ràpidament deixant els seus objectes personals.
2. Utilitzi les portes i, si és necessari, les sortides d’emergència més properes i accessible.
3. Allunyi’s de l’autocar. Situï’s en un lloc segur en relació amb el tràfic.
4. En cas de foc de poca importància, utilitzi l’extintor seguint les indicacions. Si el foc s’estén o produeix fum abundant, abandoni ràpidament el vehicle.
5. Avisi als serveis de emergències.
Emergències 112
Ambulàncies 061
Cruz Roja         902 222 292