Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Tarifes

  • Foto 1
  • Foto 3
  • Foto 2

A continuació es mostren les tarifes dels trajectes de totes les nostres línies, aprovades l'01 d'agost de 2022.
Els viatgers que adquireixin un bitllet senzill a bord de l’autobús, se'ls sol·licita que aboneu l’import exacte, sempre que us sigui possible. El conductor podrà tornar canvi en moneda fins a cinc vegades l’import del preu del bitllet senzill, 
i només s’admetran bitllets de màxim 20€.


L01 | Maó-Ciutadella
Maó - Alaior
1,75 €
Maó - Es Mercadal
2,80 €
Maó - Ferreries
3,70 €
Maó - Ciutadella
5,75 €
Alaior - Es Mercadal
1,40 €
Ferreries - Es Mercadal
1,35 €
Alaior - Ferreries
2,15 €
Alaior - Ciutadella
4,45 €
Es Mercadal - Ferreries
1'35 €
Es Mercadal - Ciutadella
3,20 €
Ferreries - Ciutadella
2,25 €
L02 | Maó-Es Castell
Maó - Es Castell
1,75 €
L03 | Maó-Sant Lluís
Maó - Instituts Bintalfa
1,75 €
Maó - Sant Lluís
1,75 €
L14 | MAÓ exprés-CIUTADELLA exprés
Maó - Ciutadella
5,75 €
L18 | Maó-Instituts Bintalfa
Maó - Instituts Bintalfa
1,75 €
L21 | Maó-Sant Climent
Maó - Sant Climent
1,75 €
L22 | Maó-Canutells
Maó - Sant Climent
1,75 €
Maó - Es Canutells
1,80 €
Sant Climent - Es Canutells
1,75 €
L24 | Maó-Sa Mesquida
Maó - Es Murtar
1,35 €
Maó - Sa Mesquida
1,35 €
L25 | Maó-Trebalúger-Maó
Maó - Es Castell
1,75 €
Maó - Sant Lluís
1,75 €
Es Castell - Sant Lluís
1,75 €
Maó - Trebalúger
1,80 €
Sant Lluís - Trebalúger
1,75 €
Es Castell - Trebalúger
1,75 €
Sant Lluís - Es Castell
1,75 €
L31 | Maó-Cala en Porter
Maó - Sant Climent
1,75 €
Maó - Cala en Porter
1,80 €
Sant Climent - Cala en Porter
1,75 €
L32 | Maó-Son Bou
Maó - Alaior
1,75 €
Maó - Son Bou
2,65 €
Alaior - Son Bou
1,40 €
L33 | Cala en Porter-Alaior
Alaior - Cala en Porter
1,45 €
L36 | Ciutadella-Son Bou
Ciutadella - Ferreries
2,25 €
Ciutadella - Son Bou
5,15 €
Ferreries - Son Bou
3,00 €
Es Mercadal - Son Bou
2'05 €
Ferreries - Es Mercadal
1,35 €
L51 | Maó-Cala Galdana
Maó - Alaior
1,75 €
Maó - Es Mercadal
2,80 €
Maó - Ferreries
3,70 €
Maó - Cala Galdana
4,45 €
Alaior - Es Mercadal
1,40 €
Alaior - Ferreries
2,15 €
Alaior - Cala Galdana
3,30 €
Es Mercadal - Ferreries
1'35 €
Es Mercadal - Cala Galdana
2,25 €
Ferreries - Cala Galdana
1,40 €
L52 | Ciutadella-Cala Galdana
Ciutadella - Ferreries
2,25 €
Ciutadella - Cala Galdana
3,05 €
Ferreries - Cala Galdana
1,40 €
L53 | Ferreries-Cala Galdana
Ferreries - Cala Galdana
1,40 €
L54 | Es Migjorn Gran-Ferreries
Es Migjorn Gran - Ferreries
2,45 €
L71 | Maó-Sant Tomàs
Maó - Alaior
1,75 €
Maó - Es Migjorn Gran
2,95 €
Maó - Sant Tomàs
3,45 €
Alaior - Es Migjorn Gran
1,60 €
Alaior - Sant Tomàs
2,15 €
Es Migjorn Gran - Sant Tomàs
1,35 €
L72 | Ciutadella-Sant Tomàs
Ciutadella - Ferreries
2,25 €
Ciutadella - Es Mercadal
3,20 €
Ciutadella - Es Migjorn Gran
4,60 €
Ciutadella - Sant Tomàs
5,20 €
Ferreries - Es Mercadal
1,35 €
Ferreries - Es Migjorn Gran
2,45 €
Ferreries - Sant Tomàs
3,15 €
Es Mercadal - Es Migjorn Gran
1,55 €
Es Mercadal - Sant Tomàs
2,20 €
Es Migjorn Gran - Sant Tomàs
1,35 €
L73 | Maó-Es Migjorn Gran
Maó - Alaior
1,75 €
Maó - Es Migjorn Gran
2,95 €
Alaior - Es Migjorn Gran
1,60 €
L90 | Sant Lluís-Ciutadella
Maó - Alaior (Bus Nit)
2,50 €
Maó - Es Mercadal (Bus Nit)
3,50 €
Maó - Ferreries (Bus Nit)
4,50 €
Maó - Ciutadella (Bus Nit)
6,50 €
Maó - Es Castell (Bus Nit)
2,50 €
Maó - Sant Lluís (Bus Nit)
2,50 €
Es Castell - Alaior (Bus Nit)
2,50 €
Es Castell - Mercadal (Bus Nit)
4,00 €
Es Castell - Ferreries (Bus Nit)
5,00 €
Es Castell - Ciutadella (Bus Nit)
7,00 €
Sant Lluis - Es Castell (Bus Nit)
2,50 €
Sant Lluis - Alaior (Bus Nit)
2,50 €
Sant Lluis - Es Mercadal (Bus Nit)
4,00 €
Sant Lluis - Ferreries (Bus Nit)
5,00 €
Sant Lluis - Ciutadella (Bus Nit)
7,00 €
Alaior - Es Mercadal (Bus Nit)
2,00 €
Alaior - Ferreries (Bus Nit)
3,00 €
Alaior - Ciutadella (Bus Nit)
5,00 €
Es Mercadal - Ferreries (Bus Nit)
2,00 €
Es Mercadal - Ciutadella (Bus Nit)
4,00 €
Ferreries - Ciutadella (Bus Nit)
3,00 €
Maó - Maó (Bus Nit)
1,50 €
L90 | Es Migjorn Gran-Ciutadella
Es Migjorn Gran - Ferreries (Bus Nit)
2,50 €
Es Migjorn Gran - Ciutadella (Bus Nit)
4,00 €
Ferreries - Ciutadella (Bus Nit)
3,00 €
L91 | Maó-S´Algar
Maó - Instituts Bintalfa
1,75 €
Maó - Sant Lluís
1,75 €
Maó - Alcalfar
1,80 €
Maó - S'Algar
1,80 €
Sant Lluís - Alcalfar
1,75 €
Sant Lluís - S'Algar
1,75 €
Alcalfar - S'Algar
1,75 €
L92 | Maó-Sant Lluis-Punta Prima
Maó - Instituts Bintalfa
1,75 €
Maó - Sant Lluís
1,75 €
Maó - Punta Prima
1,80 €
Sant Lluís - Punta Prima
1,75 €
L93 | Maó-Sant Lluis-Binibèquer
Maó - Instituts Bintalfa
1,75 €
Maó - Sant Lluís
1,75 €
Maó - Binibèquer
1,80 €
Sant Lluís - Binibèquer
1,75 €
L94 | Maó-Binissafúller
Maó - Binissafúller
1,95 €
Maó - Sant Lluís
1,75 €
Sant Lluís - Binissafúller
1,80 €