Resum d'horaris
Descarregar horaris abreujats:
Transport Escolar

  • Foto 2
  • Foto 1

TMSA Transport Regular S.L presta diàriament diversos serveis de Transport Escolar contractats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats realitzant diverses rutes des de/fins a poblacions i nuclis dels voltants de Maó, tals com Trebaluger, Es Castell, Sant Lluis, Punta Primera, S’Algar i altres urbanitzacions de la Costa Sud.