Tmsa logo

Rutes i horaris

Rutas y horarios

Resum d'horaris

Descarregar horaris abreujats

  Subscripció a avisos informatius de TMSA

Des de la pàgina de subscripció, podràs registrar-te en el nostre sistema d'usuaris registrats t'enviarem tots els nostres avisos directament, a l'adreça de correu electrònic que ens indiquis

 Sol·licitud per viatjar amb bicicletes

Reservar viatge amb bicicletes

TMSA a Twitter

Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salud en el Treball i Seguretat Vial

La qualitat en totes les nostres activitats, juntament amb la millora contínua són dos dels pilars sobre els quals s’ha construït TMSA. El nostre equip humà comparteix la filosofia de qualitat, i protecció al medi ambient de l’empresa.

El transport per carretera, com tota activitat empresarial, té repercussions mediambientals; en l’activitat que presta TMSA a Menorca, té una connotació de perill, de contaminació, d’intrusió visual i de soroll, entre altres molèsties.

La UNESCO va declarar Menorca com a reserva de biosfera el 8 d’octubre de 1993, atenent a l’alt grau de compatibilitat aconseguit entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut, i segueix mantenint avui, una qualitat excepcional. Menorca és un territori intensament humanitzat, amb un paisatge rural tradicional molt ric.

Per això, un dels grans reptes de la nostra empresa és promoure una participació activa en relació amb el medi ambient i amb la reducció dels impactes negatius més evidents de l’activitat. La idea de gestió responsable en la nostra empresa ha anat evolucionant en els últims anys, adoptant-la com una millora per al medi ambient i evident sensibilització social, així com una manera de reducció de residus i/o emissions.

És per això que el compromís de TMSA no és ja una qüestió de compliments legislatius, sinó que ho considerem com un punt essencial de la nostra estratègia empresarial. La Companyia ha obtingut per l`activitat de transport regular les següets certificacions de les normes, UNE-EN-ISO 9001:2008 de Sistemes de Gestió de Qualitat i UNE-EN 13816:2003 de Transport Públic de Viatgers. Y les UNE-EN-ISO 14001:2015 de Sistemes de Gestió Ambiental, ISO 45001:2018 de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i UNE-ISO 39001:2013 Sistema de Gestió de la Seguretat Vial per les activitats de transport regular, transport regular d`ús especial i discrecional.

Anexo IV_ MSIG Rev.4 02/11/2020

POLÍTICA EMPRESARIAL

La Dirección de TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L. (desde ahora TMSA), a través de la presente Política Corporativa, queremos transmitir, tanto a los trabajadores/as de la Empresa como a los diferentes grupos de interés, los compromisos que adquirimos en cuanto a calidad, innovación, ética profesional, sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo, y seguridad vial.

Nuestra visión es que TMSA se convierta en una empresa referente de Menorca y que nuestra Organización se consolide a nivel sectorial, en cuanto a la calidad y eficiencia de los servicios que prestamos a los usuarios, siempre alienados con las líneas estratégicas de la Empresa.
Nuestro servicio debe enfocarse hacia el cliente (tanto Consell Insular de Menorca como de los usuarios del transporte público, entre otros), con el objetivo de cubrir y satisfacer sus necesidades y expectativas.

Queremos, dentro de nuestras posibilidades, dar el máximo nivel de eficacia y eficiencia a la Organización. Para ello, hemos sistematizado las principales actividades y procesos de la Empresa y hemos implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-EN 13816:2003, UNE-ISO 39001:2013 e ISO 45001:2018 que cuenta con todo nuestro apoyo y compromiso.

Os exponemos los principios fundamentales que van a regir en nuestra Empresa y a los que nos comprometemos como Dirección:

 • La calidad, la mejora, la seguridad vial, la seguridad y salud en el trabajo y la sostenibilidad ambiental son aspectos fundamentales en nuestra actividad. El SIG que establecemos debe ser proporcional a los riesgos de nuestra actividad y debe siempre tener en cuenta la evolución de la tecnología.
 • La prevención de la contaminación, de los daños (lesiones) en los trabajadores/as y el deterioro de la salud son responsabilidad de todos, pero de nosotros, como Dirección de TMSA, en primer lugar.

  La Dirección de EMPRESA asume, por tanto, su plena responsabilidad en establecer políticas preventivas que reduzcan y eliminen en lo posible el impacto de nuestra actividad y los riesgos y peligros en el trabajo.

  Proveeremos a la Empresa de los medios y recursos necesarios para que las condiciones de trabajo sean saludables, sostenibles, adecuadas para reducir la accidentalidad y la protección de nuestro entorno.

  El compromiso es claro: queremos una Empresa cada día más segura, sostenible, saludable y mejor.

 • TMSA cumple y cumplirá con los requisitos legales aplicables a nuestra actividad y con los establecidos en nuestro sistema de gestión y el contexto de la Organización.
 • El SIG establecido ha de ser conocido, comprendido, desarrollado y mantenido al día por todos los niveles de la Organización.
 • Los objetivos y líneas estratégicas que establece TMSA deben tener presente este marco de referencia.
 • Proporcionamos a los trabajadores/as de la Empresa la información y formación necesaria para crear una auténtica cultura preventiva y facilitaremos la participación, consulta y comunicación, tanto de los trabajadores/as como de sus representantes.
 • La mejora continua es un valor de nuestra Empresa. Mejoraremos continuamente la eficacia, eficiencia, seguridad y el desempeño del SIG.

La Dirección de TMSA nos comprometemos a revisar esta política anualmente, adaptándola a la realidad de la Empresa.

Esta política empresarial debe estar expuesta, a disposición de todas las partes interesadas, trabajadores, clientes, contratistas y otros colaboradores.

La Dirección de TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L.

AENOR ISO 9001
AENOR ISO 13816
AENOR ISO 39001
AENOR ISO 14001
AENOR ISO 45001

Rutes i horaris

Rutas y horarios

Resum d'horaris

Descarregar horaris abreujats

  Subscripció a avisos informatius de TMSA

Des de la pàgina de subscripció, podràs registrar-te en el nostre sistema d'usuaris registrats t'enviarem tots els nostres avisos directament, a l'adreça de correu electrònic que ens indiquis

 Sol·licitud per viatjar amb bicicletes

Reservar viatge amb bicicletes

TMSA a Twitter

kit digital: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
kit digital: NextGenerationEU