Tmsa logo

Rutes i horaris

Rutas y horarios

Resum d'horaris

Descarregar horaris abreujats

  Subscripció a avisos informatius de TMSA

Des de la pàgina de subscripció, podràs registrar-te en el nostre sistema d'usuaris registrats t'enviarem tots els nostres avisos directament, a l'adreça de correu electrònic que ens indiquis

 Sol·licitud per viatjar amb bicicletes

Reservar viatge amb bicicletes

TMSA a Twitter

Autorització temporal de transport d’un menor d’edat no acompanyat

Únicament s’autoritzarà temporalment el transport de menors sense acompanyant en els serveis de transport regular d’ús general sota les condicions detallades en el present document :

 1. Els menors amb edats compreses entre els 8 i 12 anys complerts que viatgin sols amb periodicitat han de ser titulars d’una targeta vàlida de transport T21 emesa pel Consell insular de Menorca
 2. El transport sense acompanyant del menor entre 8 i 12 anys complerts es realitza sota la responsabilitat del pare/mare o tutor/a legal del menor, per la qual cosa serà necessària l’expedició del document d’Autorització Temporal de Transport.
  El Document d’Autorització Temporal de Transport consta de dos exemplars (un per al menor usuari del servei i un altre per a l’empresa de transport) i es pot descarregar des d’aquesta secció (a continuació), ha de ser emplenat i signat pel pare/mare o tutor/a del menor abans del viatge, lliurant tots dos exemplars en les oficines de TMSA Transport Regular, SL (Camí de ses Rodees , 5, POIMA , 07714 Ma ) per a la seva validació i segellat.
 3. En l’embarcament, el menor, juntament amb la seva targeta de transport T21, haurà de portar i mostrar al conductor el Document d’Autorització Temporal de Transport signat pel pare/mare o tutor/a i segellat per TMSA .
 4. Excepte en les condicions exposades, no s’admetrà en cap cas ni servei, a menors de 12 anys sense la companyia d’un adult.
 5. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A LES NOSTRES OFICINES JUNT AMB EL DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ TEMPORAL DE TRANSPORT D'UN MENOR:
  • Original o fotocòpia acarada del DNI del menor
  • Original o fotocòpia acarada del llibre de família en què apareix les dades dels pares (d'ambdós) i del menor
  • Original o fotocòpia acarada dels DNI dels pares (d'ambdós)
  • Original o focotopia acarada de la Targeta de Transport (T21 o altres) que utilitzarà el menor

Rutes i horaris

Rutas y horarios

Resum d'horaris

Descarregar horaris abreujats

  Subscripció a avisos informatius de TMSA

Des de la pàgina de subscripció, podràs registrar-te en el nostre sistema d'usuaris registrats t'enviarem tots els nostres avisos directament, a l'adreça de correu electrònic que ens indiquis

 Sol·licitud per viatjar amb bicicletes

Reservar viatge amb bicicletes

TMSA a Twitter

kit digital: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
kit digital: NextGenerationEU